Podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Do dwóch firmowych samochodów kupił GPS.

– Czy mogę wydatki na tę nawigację zaliczyć do kosztów – pyta pan Piotr z Pińczowa.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w ustawach, które nie mogą być uznane za koszty (wskazanych w art. 23 ustawy o PIT, t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm. oraz w art. 16 ustawy o CIT, t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Konieczny jest zatem bezpośredni związek wydatku z działalnością podatnika oraz pozytywny wpływ na jego przychody lub źródło przychodów.

– Korzystanie z urządzenia GPS przede wszystkim ułatwia dotarcie do określonego miejsca. Tym samym używanie GPS przez przedsiębiorcę pozwala, co do zasady, na szybsze dotarcie do kontrahenta, wykonanie zadania przez pracownika itp. – wymienia Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego Piekielnik i Partnerzy.

W związku z tym – jak dodaje ekspert – urządzenie to ułatwia pracę w oraz zwiększa efektywność czasu spędzonego w podróży.

– Posiadanie urządzenia GPS pozytywnie wpływa na przychody firmy. Ponadto żaden przepis nie wyłącza tego rodzaju wydatków z kosztów uzyskania przychodu – zauważa Tomasz Piekielnik.

Tym samym Tomasz Piekielnik uznaje, że wydatek na zakup systemu nawigacyjnego, co do zasady, będzie stanowił dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodu – oczywiście pod warunkiem, że w ocenie danego podatnika urządzenie GPS jest racjonalnie uzasadnione. Przedstawiona teza jest także akceptowana przez organy podatkowe (m.in. w interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 września 2007 r., nr IBPB1/415-3/07/BK).

– Niemniej sposób zaliczenia urządzenia GPS do kosztów uzyskania przychodów zależy od jego wartości początkowej oraz przewidywanego okresu używania – zastrzega Tomasz Piekielnik.

Dodaje, że jeżeli wartość systemu nawigacyjnego jest równa lub niższa niż 3,5 tys. zł, to podatnik może nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych, a wydatki poniesione na jego nabycie zaliczyć do kosztów jednorazowo.

Inaczej, gdy urządzenie GPS stanowi tzw. doposażenie nabywanego samochodu (nieprzenośny GPS), wówczas konieczne będzie podwyższenie wartości początkowej samochodu.

Ważne!

Aby dany wydatek firmowy mógł pomniejszyć przychody przedsiębiorcy, musi zostać właściwie udokumentowany