Czy podatnicy przebywający za granicą, którzy chcą się rozliczyć z polskim fiskusem, powinni stosować jakieś dodatkowe procedury związane z przesyłaniem e-PIT za 2010 rok?
Podatnicy posiadający nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, którzy osiągają przychody ze źródeł zagranicznych i jako polscy rezydenci podatkowi rozliczają się z nich z polskim fiskusem, powinni złożyć zeznanie PIT-36. Zeznanie to jest używane w sytuacji rozliczania się bez pośrednictwa płatnika lub właśnie opodatkowania przychodów ze źródeł zagranicznych. W sytuacji wyboru elektronicznej formy rozliczenia należy wziąć pod uwagę, że rozliczenie podatkowe z przychodów zagranicznych ze swojej istoty jest skomplikowane. Ma to też pewne przełożenie na dodatkową trudność w wypełnianiu odpowiednich formularzy. W przypadku elektronicznego PIT-36 istnieje oczywiście możliwość złożenia zeznania w sposób elektroniczny, bez użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Jednak w sytuacji podatnika rozliczającego się z przychodów za pracę wykonywaną za granicą opodatkowanych również w innym kraju, konieczne jest pamiętanie o dodaniu w zeznaniu załącznika PIT/ZG. Wypełniając załącznik PIT/ZG (na szczęście także dostępny jest w wersji elektronicznej) należy pamiętać, że złożyć należy jeden formularz w odniesieniu do każdego państwa – źródła uzyskania przychodu.
Wyjaśnijmy przy okazji, że podatnik nie musi szukać oddzielnego formularza PIT/ZG, wypełniać go i wysyłać oddzielnie PIT-36 i PIT/ZG. Procedura składania załącznika PIT/ZG jest prosta. Wystarczy bowiem w formularzu PIT-36 w sekcji R wpisać liczbę załączników PIT/ZG. Po tej operacji pod formularzem PIT-36 pojawi się formularz PIT/ZG, który następnie należy wypełnić.
Ponadto w przypadku małżonków osiągających przychody ze źródeł zagranicznych, każdy z małżonków składa odrębny załącznik PIT/ZG. Sytuacja komplikuje się w przypadku osiągnięcia przychodu w kraju, z którym podpisana przez Polskę umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje tzw. kredyt podatkowy jako metodę unikania podwójnego opodatkowania. Wówczas, jeżeli podatnik zamierza korzystać z tzw. ulgi abolicyjnej, do elektronicznego zeznania PIT-36 należy dołączyć kolejny załącznik w postaci PIT/O (również dostępny w formie elektronicznej). Co jeszcze raz należy podkreślić, rozliczenia podatkowe w sytuacji osiągania przychodów za granicą są bardzo skomplikowane, więc wszelkie wyliczenia dotyczące podatku do zapłaty czy też zwolnienia z opodatkowania w sytuacji stosowania kredytu podatkowego należy prowadzić bardzo ostrożnie. Nie można zawierzać całkowicie mechanizmom obliczeniowym zawartym w formularzach elektronicznych zeznań podatkowych z uwagi na potencjalną złożoność rozliczenia podatnika i związaną z tym możliwość, iż mechanizmy zawarte w formularzu nie sprostają danej sytuacji.
Jeśli mimo zachowania pełnej ostrożności po wysłaniu zeznania rocznego okaże się, że podatnik popełnił błąd w obliczeniach, będzie musiał złożyć korektę e-PIT. Korektę od tego roku można złożyć nie tylko na formularzu papierowym, ale również drogą elektroniczną, bez e-podpisu weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.