Tylko do 31 stycznia można rejestrować umowy najmu, dzierżawy i leasingu samochodów z kratką zawarte do końca 2010 roku.
Warunkiem do zachowania nabytego prawa do pełnego odliczania VAT od aut z kratką będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub leasingu jest rejestracja takich umów w urzędzie skarbowym. Termin na dokonanie rejestracji mija 31 stycznia. Jak wyjaśnia dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy w Rödl & Partner, dotyczy to umów zawartych do końca 2010 roku, niezależnie od momentu wydania samochodu nabywcy.
Ustawodawca nie wprowadził szczególnej formy takiej rejestracji, a zatem umowa powinna być co najmniej okazana w urzędzie skarbowym.
– Ważne jest, aby podatnik posiadał potwierdzenie dla takiej czynności w postaci wzmianki w treści umowy (pieczątka z datą wpływu, podpis urzędnika) bądź przesłał jej kopię listem poleconym – radzi Krzysztof Biernacki.
Jeżeli kopia umowy zostanie przesłana pocztą, organ podatkowy może żądać okazania oryginału umowy celem weryfikacji jej zgodności.
Rejestracja umowy uprawnia podatnika do odliczania podatku naliczonego przez cały okres jej trwania. Dla celów podatkowych istotna jest wyłącznie treść umowy na moment jej rejestracji. Termin rejestracji do końca stycznia 2011 r. ma charakter terminu materialnego.
– Nie można go zatem przywrócić, a konsekwencją jego przekroczenia jest wyłączenie pełnego odliczenia podatku naliczonego – mówi Krzysztof Biernacki.
Oznacza to możliwość odliczenia jedynie 60 proc. kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych umownych płatności udokumentowanych fakturą (nie więcej niż 6 tys. zł).
Ekspert podkreśla, że rozstrzygającym dla zachowania terminu powinna być data okazania dokumentu w organie podatkowym lub dzień nadania kopii umowy na poczcie. W przypadku wysyłania za pośrednictwem firmy kurierskiej lub spedycyjnej terminem okazania dokumentu będzie moment doręczenia przesyłki, a nie dzień jej nadania.
Ważne!
Od 2011 roku odliczenie VAT od samochodów może wynieść 60 proc. kwoty podatku naliczonego zawartego na fakturze, nie więcej niż 6 tys. zł