Tylko do 31 stycznia można rejestrować umowy najmu, dzierżawy i leasingu samochodów z kratką zawarte do końca 2010 roku.
Warunkiem do zachowania nabytego prawa do pełnego odliczania VAT od aut z kratką będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub leasingu jest rejestracja takich umów w urzędzie skarbowym. Termin na dokonanie rejestracji mija 31 stycznia. Jak wyjaśnia dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy w Rödl & Partner, dotyczy to umów zawartych do końca 2010 roku, niezależnie od momentu wydania samochodu nabywcy.
Ustawodawca nie wprowadził szczególnej formy takiej rejestracji, a zatem umowa powinna być co najmniej okazana w urzędzie skarbowym.