Niewiele gospodarstw pomocniczych przekształciło się w instytucje gospodarki budżetowej. Wszystkie państwowe gospodarstwa zostały zlikwidowane z końcem 2010 r.
Od 1 stycznia 2011 r. w sektorze finansów publicznych nie ma państwowych gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych. Jak tłumaczy dr Marcin Będzieszak z Katedry Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, obowiązek likwidacji lub przekształcenia w inną formę organizacyjną wynikał z ustawy o finansach publicznych i ustawy wprowadzającej.
– Nowymi formami organizacyjnymi są instytucja gospodarki budżetowej i agencja wykonawcza – wyjaśnia ekspert.
Dodaje, że obecnie funkcjonują następujące instytucje gospodarki budżetowej: Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Instytucja Gospodarki Budżetowej w Kancelarii Prezydenta RP (dotąd wszystkie były gospodarstwami pomocniczymi).
Z kolei w formie agencji wykonawczych funkcjonują: Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nowe jednostki).
Marcin Będzieszak stwierdza, że większość dotychczasowych agencji rządowych pozostało państwowymi osobami prawnymi, utworzonymi na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, a zatem nie stały się agencjami wykonawczymi.
Zmiany w zakresie funkcjonowania tych wszystkich jednostek dotyczą jednak spraw organizacyjnych, a nie kompetencyjnych.
Ważne!
Od początku roku w sektorze finansów publicznych nie ma już państwowych gospodarstw pomocniczych ani zakładów budżetowych