Rodzic niepełnosprawnego dziecka może w PIT za 2010 rok odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki na igły potrzebne do portu naczyniowego.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przypomniał, jakie zasady obowiązują przy korzystaniu z ulgi rehabilitacyjnej. W analizowanej przez izbę sprawie chodziło o rozstrzygnięcie, czy można odliczyć od dochodu wydatki na zakup igieł do portu naczyniowego dla chorego dziecka, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności.
Według katowickiej izby udokumentowane wydatki poniesione przez podatnika na zakup specjalistycznych igieł do portu naczyniowego (a także sprzętu umożliwiającego infuzję – takiego jak korki, wężyki, strzykawki) podlegają odliczeniu, jeżeli dziecko podatnika uzyska orzeczenie o niepełnosprawności.
Natomiast wydatki na nabycie rękawiczek nie podlegają odliczeniu. Rękawiczki są przedmiotem używanym nie tylko podczas zabiegów medycznych. Mieszczą się one w kategorii dóbr powszechnego użytku.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 grudnia 2010 r. (nr IBPBII/1/415-750/10/ŚS).