Podatnik kupił mieszkanie. Deweloper spóźnił się z terminem realizacji inwestycji i był zobowiązany do wypłacenia kary umownej. Strony umówiły się, że w ramach tej kary sprzedający wyposaży kuchnię w meble za 20 tys. zł. Takie świadczenie będzie opodatkowane.

Jarosław Ziobrowski, prawnik w WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, podkreśla, że PIT podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w ustawie. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) do źródeł przychodów zalicza się inne źródła, przy czym pojęcie to nie zostało zdefiniowane w tym przepisie. Obok pieniędzy i wartości pieniężnych za przychody uważa się także wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

– Takim świadczeniem będzie wyposażenie kuchni jako ekwiwalent kary umownej – mówi Jarosław Ziobrowski.

Ekspert dodaje, że wypłacona kara umowa (jej ekwiwalent) nie będzie korzystać ze zwolnienia, w szczególności dotyczącego wypłacanych odszkodowań. Kara umowna nie jest odszkodowaniem, choć występują w niej elementy odszkodowawcze.

– Kara umowna, a dokładnie jej ekwiwalent w postaci wyposażenia kuchni, powoduje powstanie przysporzenia majątkowego, podlegającego PIT jako przychód z innych źródeł – uważa Jarosław Ziobrowski.

Także Grzegorz Bącik, starszy asystent w MDDP, podkreśla, że otrzymanie dodatkowego świadczenia od dewelopera, którego nie obejmuje cena ustalona za mieszkanie, będzie stanowiło nieodpłatne świadczenie mieszczące się w kategorii przychodów z innych źródeł. Przychód powstanie w momencie jego otrzymania lub postawienia go do dyspozycji podatnika.

– Po stronie podatnika wystąpi obowiązek rozliczenia tego przychodu w zeznaniu składanym za rok, w którym otrzymano świadczenie – mówi Grzegorz Bącik.

Deweloper będzie zobowiązany do wystawienia PIT-8C.