Pozytywnym sygnałem płynącym z przeprowadzanego badania jest ocena przedsiębiorców w zakresie postrzegania ich własnych relacji, kontaktów z organami podatkowymi. Ponad 96 proc. ankietowanych jest zdania, że ich kontakty są co najmniej dobre, w tym 5 proc. ocenia je jako bardzo dobre.

– Jest to o tyle ciekawe, że z ogólnie kreowanego w mediach wizerunku tego rodzaju relacji można by wnioskować, że jest zupełnie odwrotnie – zauważa Tomasz Pałka, menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, biuro w Krakowie.

Zdaniem eksperta wydaje się jednak, że należy zwrócić uwagę na dwie podstawowe cechy jakościowe tych relacji i nie mylić ich wzajemnie – czym innym jest ocena samej relacji (na którą niewątpliwie coraz większy wpływ ma merytoryczne przygotowanie pracowników jak i sposób ich podejścia traktowania przedsiębiorcy już niekoniecznie jako petenta), czyli sposobu i poziomu współpracy, oraz obawy przed restrykcyjnym stosowaniem przepisów podatkowych (czyli obszarem technicznym samego stosowania prawa). Niemniej jednak w tym samym momencie przedsiębiorcy wskazują na problemy, które poza ogólnym pozytywnym postrzeganiem ich relacji z organami podatkowymi wymagają poprawy. Tomasz Pałka wylicza, że są to m.in.: ujednolicenie stanowisk organów podatkowych w tych samych sprawach, przemyślane wszczynanie egzekucji, ujednolicenie i uproszczenie systemu i stosowanych procedur.

Według Tomasza Pałki jesteśmy na dobrej drodze do stworzenia partnerskich relacji pomiędzy przedsiębiorcą a organem podatkowym, który jedynie stosuje i egzekwuje obowiązujące przepisy podatkowe.

Więcej www.deloitte.com/pl/badanie