Ostatnio w mediach pojawiła się informacja, że organy podatkowe kwestionują klasyfikacje statystyczne (PKWiU) dokonywane przez Główny Urząd Statystyczny, co wpływa na stosowanie obniżonych stawek VAT. Nasza sonda przeczy tym doniesieniom.

– Izba Skarbowa w Łodzi nie podziela tej tezy. Organy podatkowe wręcz opierają się w swoich rozstrzygnięciach na klasyfikacjach dokonanych przez GUS. Gdy sprawy podatkowe dotyczące tej kwestii trafiają do sądów administracyjnych, to sądy wskazują, że takie opinie nie mają charakteru przesądzającego, a stanowią tylko jeden z dowodów w sprawie i np. podatnik nie musi się z nimi zgadzać – stwierdza Agnieszka Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi.

Uprawnienia urzędników

Podatnik odpowiada za prawidłowe sklasyfikowanie towarów lub usług. W przypadku trudności może skorzystać z pomocy urzędu statystycznego.

Jednak – jak podkreśla Iwona Sługocka z Izby Skarbowej we Wrocławiu – podstawą powinien być rzetelnie dokonany opis towarów lub usług. Opinia urzędu statystycznego stanowi dowód w postępowaniu kontrolnym (oraz w postępowaniu podatkowym).

– Jeżeli w trakcie kontroli organ podatkowy stwierdzi, że stan rzeczywisty nie odpowiada klasyfikacji urzędu statystycznego, występuje z pytaniem do GUS – wyjaśnia Iwona Sługocka.

Dodaje, że jeżeli opinia przygotowana przez urząd statystyczny dla podatnika różni się od opinii, jaką w sprawie pozyskał z urzędu statystycznego organ podatkowy, podejmuje czynności procesowe mające na celu wyjaśnienie przyczyn rozbieżności.

– Podatnik może też przedstawić inne dowody, które uzasadniają pierwotną opinię urzędu statystycznego. W razie stwierdzenia nieprawidłowości przez organ podatkowy można skorygować deklaracje VAT – podpowiada Iwona Sługocka.

Z kolei Beata Sarna z Izby Skarbowej w Krakowie przypomina, że opinie klasyfikacyjne wydawane przez urzędy statystyczne nie mają charakteru wiążących przepisów ani decyzji administracyjnych. Jest to jedynie wiedza organu statystycznego wyrażona w postaci sformalizowanego dokumentu.

– Opinie klasyfikacyjne organów statystycznych nie są wiążące zarówno dla organu podatkowego, jak i podatnika – przypomina Beata Sarna.

Dodaje, że stanowią jedynie dowód w postępowaniu dotyczącym ewentualnego wymiaru podatku od towarów i usług i jak każdy dowód podlegają swobodnej ocenie organu podatkowego, a w razie skargi – ocenie sądu administracyjnego.

Podważanie statystyk

Klasyfikacje dokonane przez GUS nie są kwestionowane przez urzędy skarbowe. Takie informacje przesłały nam izby skarbowe z: Gdańska, Zielonej Góry, Katowic, Opola, Rzeszowa, Olsztyna, Bydgoszczy, Białegostoku i Kielc.

Według informacji Beaty Sarny z krakowskiej izby w praktyce miały miejsce sytuacje odwrotne. To podatnicy kwestionowali opinie organów statystycznych udzielonych na wniosek organów podatkowych.

Ważne!

Do celów podatkowych od 2011 roku będzie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 roku