Podatniczka od roku prowadzi działalność gospodarczą. Przygotowuje się właśnie do rozliczenia rocznego.

– Kiedy płatnik musi sporządzić deklarację PIT-4R – pyta pani Ludmiła z Grudziądza.

Podstawowymi grupami zobowiązanymi do składania PIT-4R są zakłady pracy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, organy rentowe (w tym zakład ubezpieczeń społecznych) oraz pozostałe, szczegółowo wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, podmioty wypłacające określone świadczenia.

– W PIT-4R wykazuje się także świadczenia wypłacane przez podatników, takie jak nadpłaty wynikające z rozliczenia za rok ubiegły oraz zwrot nadpłat w gotówce, zaliczonych na poczet należnej zaliczki – wylicza Joanna Patyk, doradca podatkowy, z kancelarii Tax & Business.

Ekspert dodaje, że w tej deklaracji wykazuje się także pobrany podatek przekazany na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (PFRON) oraz zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) albo zakładowy fundusz aktywności, a także zaliczki na podatek od innych należności, w tym wynikających z umowy aktywizacyjnej.

Kolejną dużą grupą podmiotów zobowiązaną do składania PIT-4R jest grupa płatników wypłacających przychody wymienione w art. 13 pkt 2 oraz 4 – 9 ustawy o PIT, w tym wypłacających należności z tytułu zawartych umów-zleceń i o dzieło, a także z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej.

– Do omawianej grupy płatników należą także płatnicy wypłacający należności z tytułu umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze – wyjaśnia Joanna Patyk.

Deklaracja PIT-4R jest składana po zakończeniu danego roku podatkowego. W takim przypadku – jak podpowiada Joanna Patyk – płatnik PIT ma obowiązek złożenia przedmiotowej deklaracji do końca stycznia następnego roku po roku podatkowym, którego deklaracja dotyczy. W przypadku zaprzestania działalności przez płatników deklaracja jest składana do dnia zaprzestania tej działalności.