1 stycznia 2011 r. zmieniły się zasady odliczania VAT od nabycia, najmu, leasingu samochodów używanych w działalności gospodarczej oraz od paliwa wykorzystywanego do napędu tych samochodów. Marek Wojda, doradca podatkowy w Baker & McKenzie, podkreśla, że podobnie jak poprzednio obowiązujące przepisy zawierają katalog pojazdów, które uprawniają do pełnego odliczenia VAT, również jeśli chodzi o paliwo.

– Katalog ten odwołuje się w większości przypadków do określonych wymagań technicznych, których spełnienie powinno być stwierdzone na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego wydanym przez te stacje zaświadczeniem – tłumaczy Marek Wojda.

Ekspert dodaje, że dokument taki był wymagany również przed 1 stycznia 2011 r. Przy okazji ostatnich zmian zlikwidowany został natomiast obowiązek dostarczania kopii zaświadczenia o spełnieniu ustawowych wymagań do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, w terminie 14 dni od jego otrzymania.

– Obecnie wystarczające jest, jeśli podatnik przechowuje zaświadczenie we własnej dokumentacji – stwierdza Marek Wojda.

Innym obowiązkiem zniesionym w ramach ostatniej nowelizacji jest obowiązek powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego, jeśli w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe przestał on spełniać wymagania określone w przepisach o VAT. Należy jednak pamiętać – jak podpowiada Marek Wojda – że w przypadku dokonania takich zmian przepisy przewidują obowiązek skorygowania podatku naliczonego (w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał odliczenia).