Dziś (17.01.2011) mija termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Firmy muszą dziś również wpłacić pierwszą ratę podatku za 2011 rok.

1 Zmierz powierzchnię gruntów i budowli

W przypadku gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zastosowanie ma zasada samoopodatkowania. Oznacza to, że firma ma obowiązek złożyć deklarację na podatek od nieruchomości, a więc musi w niej wykazać wszystkie elementy pozwalające na określenie kwoty podatku do zapłaty. Jedną z pierwszych czynności, jakie powinna podjąć firma, jest więc określenie powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej budynków lub ich części oraz wartości budowli. Należy przy tym wziąć pod uwagę definicje określone w art. 1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które określają pewne wyłączenia z opodatkowania. Co więcej, istotne są również wymiary pomieszczeń budynku, ponieważ powierzchnia nie wszystkich pomieszczeń będzie opodatkowana w całości. Zgodnie bowiem z art. 1a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych za powierzchnię użytkową budynku lub jego części należy przyjąć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
Z kolei, jak wynika z art. 4 ust. 2 ustawy, powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 proc., a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę się pomija.
Firmy, które w latach poprzednich składały deklaracje na podatek od nieruchomości, nie muszą dokonywać ponownego obmiaru budynku lub ich części, chyba że chcą sprawdzić, czy powierzchnia opodatkowana w zeszłych latach była określana prawidłowo.
Wyjaśnijmy, że dla organu podatkowego, którym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, istotne i wiążące są dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów na rozliczenie nieruchomości firmowych.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz pozostałe porady:
2 Określ, jakie stawki stosuje się w gminie
3 Policz, ile będziesz musiał zapłacić za rok
4 Złóż w urzędzie gminy deklarację podatkową
5 Zapłać pierwszą i kolejne raty podatku
6 Złóż korektę po sprzedaży nieruchomości