Każdy, kto odlicza darowizny od dochodu, musi pamiętać m.in. o odpowiednim ich udokumentowaniu. Fiskus w każdej chwili może o te dokumenty poprosić.
Czy brak odpowiednich dokumentów pozbawia podatnika odliczenia
Przekazane darowizny uwzględniane w rocznym PIT muszą być właściwie udokumentowane. Bez tej dokumentacji odliczenie nie będzie możliwe.
Zgodnie z ustawą o PIT wysokość wydatków poniesionych na darowizny ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Darowizny odlicza się od dochodu, jeżeli ich wysokość jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, przy czym w przypadku dawców krwi w dokumencie tym nie uwzględnia się wartości krwi, za którą dawca otrzymał ekwiwalent pieniężny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: O czym pamiętać przy odliczeniu darowizny.W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:- Czy nadal można korzystać z nielimitowanych darowizn- Czy odliczając darowiznę w rocznym PIT, trzeba wypełnić załącznik- Czy koszty podatkowe mają wpływ na odliczenie darowizny od dochodu- Czy urząd skarbowy może skontrolować odliczone darowizny