Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem art. 146f tej ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. obniżona stawka podatku od towarów i usług wynosi 8 proc.

– Wśród towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług dostosowanym do PKWiU 2008 znajdują się m.in. wyroby ciastkarskie – zauważa dr Paweł Selera, dyrektor biura MDDP we Wrocławiu.

Ekspert dodaje, że zgodnie z poz. 32 załącznika nr 3 do ustawy o VAT 8-proc. podatkiem od towarów i usług objęte są wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia termin ten również nie przekracza 14 dni (PKWiU 2008 ex 10.71.12.0).

Nie będzie się więc stosowało do tych wyrobów najniższej, 5-proc. stawki podatkowej (z tej obniżonej stawki mogą korzystać inne wyroby piekarskie, np. pieczywo świeże).

– W związku z tym stawka podstawowa, 23-proc. dotyczyć będzie wyrobów ciastkarskich i ciastek (świeżych) o dacie minimalnej trwałości lub terminie przydatności do spożycia przekraczającym 14 dni – tłumaczy Paweł Selera.

Według naszego rozmówcy, biorąc pod uwagę te zmiany oraz to, że do 31 grudnia 2010 r. wszystkie wyroby piekarskie i ciastkarskie (objęte kategorią PKWiU 1997 15.81.1) podlegały stawce 7-proc., producenci i dystrybutorzy tych wyrobów powinni zweryfikować stawki VAT stosowane przez nich od 1 stycznia 2011 r.