Po 30 kwietnia 2011 r. tracą moc zwolnienia z obowiązku rejestracji obrotu przy użyciu kas fiskalnych o charakterze przedmiotowym i podmiotowym. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 19468), dotyczy to takich dziedzin, jak: usługi prawnicze, usługi medyczne, doradztwo, usługi opieki społecznej, niektóre kategorie usług świadczonych przez podmioty rozliczające się w podatku dochodowym w systemie ryczałtowym w formie karty podatkowej.

Jak wyjaśniło MF, we wszystkich tych dziedzinach będzie można korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas podmiotów zawierających niewielką liczbę transakcji i dokumentujących je fakturą lub przyjmujących należność na rachunek bankowy lub w formie przekazu pocztowego. Zwolnienia te są obecnie określone w rozporządzeniu ministra finansów z 26 lipca 2010 r. (Dz.U. nr 138, poz. 930) i szczegółowo rozpisane w poz. 34 i 37 załącznika do rozporządzenia.

W opinii resortu przyjęte warunki stosowania tych szczególnych tytułów zwolnień od ewidencji kasowej są w pełni zasadne, tym bardziej że budżet w znaczącej części partycypuje w kosztach nabycia kas. Nie ma uzasadnienia, aby w obszarach, w których istnieje mniejsze ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w ewidencjonowaniu transakcji objętych VAT, wprowadzać obligatoryjne stosowanie kas rejestrujących.