Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiana najbardziej istotna i powodująca najwięcej problemów praktycznych wiąże się z nowymi stawkami VAT. Ustawodawca, aby zminimalizować negatywne skutki wprowadzanych modyfikacji, ustanowił przepisy przejściowe zawierające zasady rozliczania transakcji z przełomu roku 2010/2011.

Hanna Kozłowska, ekspert w KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego, zwraca uwagę na sposób rozliczania VAT w związku z importem towarów oraz ich wewnątrzwspólnotowym nabyciem. Różni się on od zasad ogólnych obowiązujących przy innych transakcjach.

– Gdy przedmiotem transakcji jest kupno towarów z innego państwa członkowskiego lub z państwa trzeciego, wysokość opodatkowania VAT określa się według stawek obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego (np. z dniem wystawienia faktury) – podkreśla Hanna Kozłowska.

Dodaje, że wprowadzona zasada w art. 41 ust. 14 g ustawy o VAT jest jedyną, którą można stosować przy ustalaniu, jaką stawką powinien zostać rozliczony import towaru lub wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

– Przy tego typu transakcjach zastosowania nie znajdą inne reguły ustalania stawki, zawarte w innych przepisach przejściowych – zaznacza Hanna Kozłowska.

Przykładowo, wewnątrz-wspólnotowe nabycie towarów nastąpiło 30 grudnia 2010 r. z fakturą wystawioną 10 stycznia 2011 r. Obowiązek podatkowy powstanie zatem 10 stycznia 2011 r. Tym samym należy zastosować stawkę VAT (np. 23 proc.) obowiązującą od 2011 roku. Stanie się tak, nawet jeśli fizyczne przyjęcie towaru nastąpi w grudniu 2010 roku. I odwrotna sytuacja, jeśli faktura od kontrahenta np. z Niemiec zostanie wystawiona np. 30 grudnia, a towar zostanie przyjęty 4 stycznia, momentem powstania obowiązku podatkowego będzie 30 grudnia według stawki VAT obowiązującej w tym dniu (np. 22 proc.).

Ważne!

Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury, gdy podatnik ją wystawi