Osoby, które w 2010 r. sprzedały mieszkanie lub dom, nabyte od 1 stycznia 2009 r., powinny złożyć zeznanie PIT-39 i wykazać w nim dochód do opodatkowania lub przysługującą ulgę podatkową.

Formularz PIT-39 jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r.

Miejsce i cel

Pierwsza część zeznania – A – dotyczy miejsca i celu składania zeznania. Należy w niej podać nazwę urzędu skarbowego.

Część B poświęcona jest danym identyfikacyjnym i adresowi zamieszkania. W tej części należy podać: nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku osób, którym nadano ten numer) oraz miejsce zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Polski ustało przed tym dniem – ostatnie miejsce zamieszkania na jej terytorium.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uniknąć błędów, wypełniając PIT-39.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy przy zbyciu nieruchomości nadal ważny jest okres pięcioletni
- Czy przy sprzedaży domu trzeba kierować się datą jego nabycia
- Czy podatnicy mogą korzystać z ulgi meldunkowej