ROZLICZENIE PIT 2010

W rozliczeniu za 2010 rok podatnicy mogą w uproszczony sposób, czyli bez e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem przesyłać formularze: PIT-16, PIT-16a, PIT-19a, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Po raz pierwszy podatnicy mają możliwość przesyłania: PIT-16 (wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, składany w 2011 roku), PIT-16A (deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego 2010), PIT-19A (składka zdrowotna osób duchownych) oraz PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). Tak jak w roku poprzednim, największa liczba podatników rozliczy się zapewne na formularzu PIT-37.

Możliwość rozliczenia przez internet tych formularzy przewiduje rozporządzenie ministra finansów z 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. nr 259, poz. 1769). Mimo że przepisy weszły w życie 1 stycznia 2011 r., to podatnicy muszą jeszcze poczekać na formularze interaktywne lub aplikację desktopową, która ułatwia przesyłanie e-PIT. Jak dowiedział się „DGP”, formularze i aplikacja zostaną udostępnione 10 stycznia 2011 r.

Wymogi do spełnienia

Przesłanie zeznania rocznego PIT przez internet jest proste. Podatnicy muszą jednak spełnić pewne wymogi. Jednym z obowiązków jest np. zaktualizowanie (lub pobranie) oprogramowania zainstalowanego na komputerze oraz pobranie wtyczki plug-in, którą Ministerstwo Finansów udostępnia za darmo na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl. Wtyczka jest dodatkiem do programu Adobe Reader, w którym wypełniamy formularze podatkowe. Program należy zaktualizować najlepiej do najnowszej wersji, a jeśli podatnik go nie posiada, można go bezpłatnie pobrać ze strony producenta.

Wyjaśnijmy również, że zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) e-deklaracje (e-PIT) muszą być podpisane podpisem elektronicznym. W przypadku jednak dziewięciu wskazanych formularzy nie jest wymagany podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem (kosztuje ok. 300 zł), ale podpis niekwalifikowany. W praktyce zamiast e-podpisu podatnik musi podać sześć cech osobowych: imię, nazwisko, NIP, PESEL, datę urodzenia oraz kwotę przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok podatkowy sprzed dwóch lat. Przykładowo, podatnik składający e-PIT-37 musi podać kwotę z pozycji 62 z zeznania PIT-37 za 2009 r. lub kwotę z pozycji 89, jeśli podatnik w zeznaniu za 2009 r. występuje jako małżonek.

Formularze lub aplikacja

Podatnicy mają dwie możliwości przesyłania e-PIT. Po pierwsze, mogą pobrać ze strony MF lub strony www.e-deklaracje.gov.pl formularz interaktywny PIT, a następnie go wypełnić, podpisać i wysłać do właściwego urzędu skarbowego. Po drugie, mogą pobrać aplikację desktopową, którą udostępnia resort. Wystarczy ją pobrać ze strony e-deklaracje.gov.pl. To drugie rozwiązanie jest prostsze, ponieważ aplikacja jest łatwa w obsłudze. Ponadto zaraz po jej uruchomieniu użytkownik wie, gdzie należy wejść, aby wypełnić formularz.

Nie trzeba go nawet pobierać ze strony e-deklaracje, ponieważ program robi to za podatnika. Równie łatwe jest pobranie urzędowego potwierdzenia odbioru, które jest gwarancją wypełnienia obowiązku podatkowego wobec fiskusa.

Ważne!

Zamiast e-podpisu podatnik składający e-PIT musi podać sześć cech osobowych: imię, nazwisko, NIP, PESEL, datę urodzenia oraz kwotę przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia sprzed dwóch lat