Osoby fizyczne będą mogły od 10 stycznia przesyłać swoje zeznania za 2010 rok przez internet bez podpisu elektronicznego. Dotyczy to: PIT-16, PIT-16a, PIT-19a, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39.
ROZLICZENIE PIT 2010
W rozliczeniu za 2010 rok podatnicy mogą w uproszczony sposób, czyli bez e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem przesyłać formularze: PIT-16, PIT-16a, PIT-19a, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Po raz pierwszy podatnicy mają możliwość przesyłania: PIT-16 (wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, składany w 2011 roku), PIT-16A (deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego 2010), PIT-19A (składka zdrowotna osób duchownych) oraz PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). Tak jak w roku poprzednim, największa liczba podatników rozliczy się zapewne na formularzu PIT-37.