Wejście w życie nowego rozporządzenia ministra finansów w sprawie m.in. przesyłania faktur w formie elektronicznej (Dz.U. nr 249, poz. 1661) zmieniło sytuację podatników, ale również podejście fiskusa. Jak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie „DGP”, od 1 stycznia 2011 r. fakturę elektroniczną można skorygować fakturą papierową i odwrotnie.

Resort przecina więc spór dotyczący korygowania e-faktur od 1 stycznia tego roku. Ministerstwo wyjaśnia, że celem nowych uregulowań jest zarówno uproszczenie obrotu fakturami elektronicznymi, tak aby stały się one realną alternatywą dla faktur papierowych, jak i unowocześnienie zasad obrotu e-fakturami.

W nowym rozporządzeniu dotyczącym e-faktur brak jest wymogu, aby faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawianych i przesłanych w formie elektronicznej były wystawiane i przesyłane w tej samej formie. Taki wymóg istniał w przepisach obowiązujących do końca 2010 r.