Podatnicy, którzy chcą rozliczyć swoje dochody za 2010 rok za pośrednictwem płatnika, muszą przed 10 stycznia 2011 r. złożyć płatnikowi oświadczenie na formularzu PIT-12.

Od lat toczy się dyskusja na temat tego, czy ostatnim dniem na złożenie PIT-12 jest 10 stycznia, czy raczej data przed tym dniem. Ministerstwo Finansów na naszą prośbę rozwiewa wątpliwości.

– Ostatnim dniem na złożenie PIT-12 jest 10 stycznia – potwierdza resort.

Dla kogo zatem opłacalne jest rozliczenie za pośrednictwem płatnika? Zdaniem ekspertów dla podatników, którzy uzyskują przychody z jednego źródła i nie mają prawa do żadnych ulg podatkowych.

Termin ustawowy

Rozliczenia rocznego podatku dochodowego z reguły dokonuje sam podatnik. Jak przypomina Katarzyna Bieńkowska, doradca podatkowy w Dewey & LeBoeuf, na nim również ciąży odpowiedzialność z tytułu prawidłowego obliczenia, wykazania oraz zapłaty podatku.

– Podatnik może jednak zdecydować, że za rok podatkowy nie będzie składał rocznej deklaracji podatkowej, a deklarację tę złoży za niego płatnik – wyjaśnia Katarzyna Bieńkowska.

Dodaje, że zakład pracy może jako płatnik zostać zobowiązany nie tylko do ustalania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy od uzyskanych przez pracowników dochodów, ale też do obliczenia podatku rocznego i złożenia za pracownika rozliczenia rocznego.

Ewa Opalińska, doradca podatkowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel, wyjaśnia, że pracodawca jest zobowiązany do rozliczenia rocznego pracownika, o ile przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym otrzyma od pracownika oświadczenie na druku PIT-12. Literalna wykładnia ustawy o PIT prowadzi do wniosku, że oświadczenie, na podstawie którego pracowała, ma obowiązek rocznego rozliczenia pracownika, można złożyć jedynie przed 10 stycznia.

– Jeżeli pracownik złoży PIT-12 10 stycznia, pracodawca może, ale nie musi dokonać rozliczenia – uważa Ewa Opalińska.

Jej zdaniem, z uwagi na fakt, że termin ten w 2011 roku wypada w poniedziałek, najbezpieczniej będzie złożyć oświadczenie do piątku 7 stycznia, a w przypadku osób korzystających z urlopu z okazji długiego weekendu do środy 5 stycznia włącznie.

– W tej sytuacji nie będzie wątpliwości co do istnienia obowiązku rozliczenia pracownika przez pracodawcę – podpowiada Ewa Opalińska.

Katarzyna Bieńkowska zauważa, że za przekazanie uznać należy również alternatywne formy dopełnienia terminu, z których najpopularniejszą jest wysłanie oświadczenia drogą pocztową. Nasza rozmówczyni sugeruje, że najbezpieczniej nadać list polecony w piątek lub nawet w trakcie weekendu, albo – żeby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, złożyć druk w bieżącym tygodniu. Najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem byłoby więc złożenie oświadczenia do piątku 7 stycznia włącznie.