Projekt ustawy zmieniającej zasady przesyłania e-faktur ogranicza uprawnienia podatników, które wynikają z rozporządzenia ministra finansów.
Jutro komisja finansów publicznych ma się zająć projektem zmian dotyczących e-faktur, które będą wprowadzone do ustawy o VAT. Jednak prace nad e-fakturami prowadzone są przez dwa niezależne od siebie ośrodki prawotwórcze, tj. Ministerstwo Finansów oraz Sejm. Efektem tej konkurencji jest z jednej strony wydanie przez ministra finansów 17 grudnia 2010 r. rozporządzenia w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. nr 249, poz. 1661), zaś z drugiej poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym i ustawy o VAT (druk sejmowy nr 3768).
Porównanie rozporządzenia z projektem ustawy prowadzi do wniosku, że przyjmują one różne koncepcje funkcjonowania w obrocie e-faktur.