Przedsiębiorca od 1 stycznia 2011 r. będzie musiał na żądanie organu podatkowego lub kontroli skarbowej zapewnić bezzwłoczny dostęp do faktur elektronicznych. Co więcej, e-faktury będą mogły być przechowywane na zagranicznych serwerach pod warunkiem zapewnienia urzędnikom fiskusa za pomocą środków elektronicznych dostępu online do tych faktur.

Eksperci uspokajają: te wymogi nie oznaczają permanentnego dostępu fiskusa do dokumentów firmowych. Aby urzędnik mógł ich zażądać, będzie musiał wszcząć postępowanie lub kontrolę podatkową.

Nowe obowiązki

Nowe rozporządzenia w sprawie e-faktur, które 17 grudnia 2010 r. zostało podpisane przez ministra finansów i czeka na publikację, istotnie liberalizuje dotychczasowe zasady ich wystawiania i przechowywania.

Marek Wojda, doradca podatkowy w Baker & McKenzie, zwraca uwagę, że e-faktury będą mogły być przechowywane w dowolny sposób, przy spełnieniu następujących warunków: zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności, możliwość łatwego odszukania (w tym przechowywanie w podziale na okresy rozliczeniowe), zapewnienie organom podatkowym lub kontroli skarbowej, na ich żądanie, bezzwłocznego dostępu.

– Dostęp ten ma zapewniać bezzwłoczny pobór i przetwarzanie danych z faktur w formacie tekstowym – zaznacza Agnieszka Bieńkowska, doradca podatkowy, partner w MDDP.

Jednocześnie dodaje, że jeszcze dalej idące obowiązki dotyczyć będą podatników, którzy swoje elektroniczne faktury zechcą przechowywać na serwerach położonych w innych krajach. Rozporządzenie zezwala na takie rozwiązanie, pod warunkiem jednak zapewnienia organowi podatkowemu bądź organowi kontroli skarbowej dostępu online do tych faktur.

– Na żądanie organu podatnik powinien przekazać mu faktury elektroniczne w uzgodniony z organem sposób, np. przesłać e-mailem, zgrać na CD-ROM lub pendrive lub podobny nośnik, w formacie, który nie wymaga użycia innego niż powszechnie dostępne oprogramowania do odczytu tych faktur – interpretuje Tomasz Bełdyga, radca prawny, dyrektor w Firmie Doradczej KPMG.

Jego zdaniem, porównując nowe przepisy do obecnie obowiązujących, oznacza to liberalizację podejścia Ministerstwa Finansów także w stosunku do sformalizowanych wymogów dotyczących udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym i organom kontroli skarbowej.