Od 1 stycznia 2011 r. wzrastają stawki podatku od towarów i usług. Główna zmiana sprowadza się do podniesienia stawki podstawowej z 22 proc. do 23 proc. Importerzy zastanawiają się, jaka stawka VAT zostanie zastosowana do towarów, które zostały zamówione w 2010 roku, ale ich odprawa i doręczenie adresatowi nastąpi w roku 2011 r.

Anna Hatała-Wanat, rzecznik prasowy z Izby Celnej w Olsztynie, uważa, że obowiązek opodatkowania powstaje z chwilą wydania towaru, czyli wysłania, a więc nie ma znaczenia, kiedy odebrana zostanie paczka.

– Jeśli za paczkę będzie wystawiona faktura w 2011 roku, to będą miały zastosowanie nowe stawki VAT – tłumaczy rzecznik prasowy.

Z kolei Marcin Brzezin, doradca podatkowy z MDDP, stoi na stanowisku, że czynności wykonane całkowicie najpóźniej 31 grudnia 2010 r. są opodatkowane stawką 22 proc. Czynności, dla których obowiązek podatkowy w VAT powstał przed zmianą stawki w 2010 roku, są opodatkowane stawką VAT w wysokości 22 proc., pomimo że zostaną wykonane w roku następnym.

– W przypadku paczki zamówionej w 2010 roku, a otrzymanej w 2011 roku, kluczowe znaczenie dla określenia stawki ma fakt wykonania czynności, tj. określenie czy płatność nastąpi w momencie składania zamówienia (przed zmianą stawek). Wówczas transakcja będzie opodatkowana 22-proc. VAT – tłumaczy Marcin Brzezin.

Natomiast, gdy dostawa oraz płatność nastąpią w 2011 roku, konieczne będzie zastosowanie stawki 23 proc.

Magdalena Chmielewska, doradca podatkowy z KPMG, twierdzi natomiast, że dla ustalenia, według jakiej stawki naliczone zostaną należności celne, znaczenie będzie miała data odprawy celnej paczki. Jeśli zostanie ona odprawiona jeszcze przed końcem tego roku, należności celne zostaną naliczone według stawki obowiązującej w tym roku.

Stawka celna, obok wartości celnej i kraju pochodzenia towarów, stanowi jeden z tzw. elementów kalkulacyjnych, służących do naliczenia należności celnych przywozowych. Zgodnie z przepisami celnymi kwota należności celnych przywozowych jest określana na podstawie elementów kalkulacyjnych właściwych dla towarów w chwili powstania długu celnego, tj. w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego przez administrację celną.

To stanowisko podziela Stefan Majerowski, ekspert w Ernst & Young. Ekspert uzasadnia, że nowelizacja ustawy o VAT zawiera przepisy przejściowe, zgodnie z którymi w przypadku importu towarów wysokość opodatkowania podatkiem określa się według stawek podatku obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy o VAT w przypadku importu towarów obowiązek w zakresie VAT powstaje z chwilą powstania długu celnego, tj. w momencie dokonania zgłoszenia w urzędzie celnym. Zatem w przypadku, gdy otrzymaną przesyłkę zgłosimy w urzędzie już w styczniu 2011 r., właściwą stawką będzie nowa stawka VAT.

Ważne!

Podstawą opodatkowania VAT w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło oraz akcyzę (gdy towary podlegają podatkowi akcyzowemu)