Od roku podatniczka prowadzi działalność gospodarczą. Limit jej obrotów przekroczył właśnie 100 tys. zł. Będzie rejestrować się dla potrzeb VAT.

– Kiedy muszę złożyć pierwszą deklarację rozliczeniową VAT – pyta pani Maria z Gorzowa.

Podatnik ma obowiązek zarejestrowania się dla potrzeb VAT przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy, wyjaśnia, że dokonując zakupów jeszcze przed momentem wykonania pierwszej usługi lub dostawy towarów, warto zarejestrować się wcześniej, by nie mieć problemów z odliczeniem VAT z faktur otrzymanych przed rejestracją.

– Rejestrując się na potrzeby VAT podatnik określa miesiąc lub kwartał, za który po raz pierwszy złoży deklarację, w tym też terminie należy złożyć pierwszą deklarację niezależnie od tego, czy dokonaliśmy sprzedaży, czy nie – tłumaczy Andrzej Nikończyk.

Jego zdaniem, jeśli obowiązek podatkowy powstanie u nas za okres wcześniejszy niż ten wskazany w formularzu rejestracyjnym VAT-R, to powinniśmy zaktualizować ten dokument i złożyć deklarację za okres, w którym powstał obowiązek, np. w związku z przyjęciem zaliczki.

– Deklarację składamy za każdy okres rozliczeniowy, niezależnie od tego, czy wystąpił podatek należny lub naliczony, bowiem od 2004 roku składamy również tzw. zerowe deklaracje VAT – przypomina Andrzej Nikończyk.

Jednocześnie dodaje, że wyłącznie w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej nie musimy składać deklaracji za okresy zawieszenia, jednak nie zawsze. Mimo zawieszenia deklarację musimy złożyć, jeśli np. podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, lub powstał obowiązek podatkowy od usługi wykonanej przed zawieszeniem działalności.