Wyniki badania wskazują wyraźnie na trzy główne zagadnienia, które w opinii respondentów wymagają zmian – wprowadzenia rozwiązań nowych lub modyfikacji istniejących w systemie podatkowym. Te trzy zagadnienia – jak podkreśla Krzysztof Wojtowicz, menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, biuro w Szczecinie – dotyczą opodatkowania VAT, co może wskazywać, że rozliczanie tego podatku sprawia przedsiębiorcom najwięcej problemów.

– Na czele (33 proc. odpowiedzi) plasuje się kwestia odliczania pełnej kwoty VAT z tytułu zakupu/leasingu samochodów osobowych – wylicza Krzysztof Wojtowicz.

Obecnie w związku z rozbieżnościami pomiędzy interpretacjami podatkowymi oraz sądów administracyjnych istnieją znaczne wątpliwości co do zasad odliczania podatku naliczonego od samochodów osobowych, a także paliwa wykorzystywanego do napędu tych samochodów.

– Nic dziwnego, że przedsiębiorcy liczą na jasne rozstrzygnięcie i uregulowanie tej kwestii w ustawie o VAT – ocenia Krzysztof Wojtowicz.

Ekspert dodaje, że podatnicy podatku od towarów i usług najbardziej życzliwie przyjęliby rozwiązanie polegające na dopuszczeniu pełnego odliczenia podatnicy podatku od towarów i usług w takich przypadkach. Ministerstwo finansów planuje podjąć inne działania w tym zakresie – ograniczyć odliczanie VAT od zakupu aut i zakazać odliczania podatku od paliwa do tych pojazdów.

– Równie istotną dla przedsiębiorców kwestią (33 proc. odpowiedzi) jest możliwość rozliczania VAT należnego z tytułu importu towarów na terytorium kraju bezpośrednio w deklaracji podatkowej – zauważa Krzysztof Wojtowicz.

Rozwiązanie to umożliwia uniknięcie faktycznej wpłaty zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług już w momencie powstania długu celnego i przesunąć moment rozliczenia podatku należnego na moment złożenia deklaracji VAT.

Co więcej, rozliczenie podatku należnego w deklaracji umożliwia jednoczesne zastosowanie mechanizmu obniżenia go o wartość podatku naliczonego, co może w praktyce doprowadzić do sytuacji, gdy wpłata podatku do organu podatkowego nie będzie konieczna.

– Możliwość ta została wprowadzona do ustawy o VAT w 2008 roku, jednak jej stosowanie obwarowano licznymi warunkami, co spowodowało, że wielu podatników nie zdecydowało się na stosowanie uproszczenia – zauważa nasz rozmówca z Deloitte.

Ciekawym wynikiem – jak dodaje ekspert z Deloitte – jest wysoka pozycja propozycji dotyczącej wprowadzenia w Polsce grupy podatkowej dla celów VAT (12,5 proc. odpowiedzi).

Regulacje takie obowiązują już w niektórych krajach UE, natomiast polski ustawodawca jak na razie nie zdecydował się na ich wprowadzenie w kraju. Rozliczenie grupy polega na tym, że transakcje dokonywane przez podmioty w grupie nie są opodatkowane VAT. Dopiero sprzedaż od i do podmiotów spoza grupy może rodzić obowiązek w VAT. Struktura ta jest interesująca dla podmiotów dość ściśle ze sobą współpracujących, np. w procesie produkcji określonych dóbr.

Ważne!

Grupa podatkowa to możliwość utworzenia przez kilka odrębnych podmiotów grupy, która będzie rozpoznawana dla celów VAT jako jeden podatnik