Jak poinformowało Ministerstwo Finansów na stronie internetowej (www.mf.gov.pl), od przyszłego roku usługi szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii B, C, D i E będą zwolnione z VAT. Jednak kurs prawa jazdy na kategorię A (motocykl) będzie opodatkowany podatkiem od towarów i usług.

Obecnie usługi szkół jazdy są zwolnione z podatku od towarów i usług. Zwolnienie to zawarte jest w poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy o VAT. Jednak od 1 stycznia 2011 r. wejdzie nowelizacja ustawy o VAT z 29 października 2010 r., która uchyla załącznik nr 4. Uregulowanie tematyki zwolnień zostanie przeniesione do samej ustawy. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o VAT zwolnione od podatku są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach oraz świadczenie usług i towarów ściśle z tymi usługami związane. Zdaniem Ministerstwa Finansów usługi szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii C, D i E i wyjątkowo B mieszczą się co do zasady w usługach kształcenia zawodowego. Nie można natomiast uznać za kształcenie zawodowe szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii A. Oznacza to, że od 1 stycznia 2011 r. kursy prawa jazdy na motocykl będą opodatkowane 23-proc. VAT