Internetowe serwisy kuszą towarami o niskich cenach. Jednak zanim zdecydujemy się na zakup, warto dowiedzieć się, czy zamówione produkty podlegają opłatom celno-podatkowym.

Trzeba pamiętać, że towary zamawiane z kraju trzeciego (spoza krajów Unii) podlegają odprawie celnej, a co za tym idzie, trzeba zazwyczaj za nie uiścić cło, VAT, a niekiedy i akcyzę. Jednak  obowiązujące przepisy pozwalają zwolnić od ceł i podatków pewne kategorie przesyłek. Trzeba jedynie umiejętnie korzystać ze zwolnień z opłat granicznych.

Pierwsze zwolnienie obejmuje paczki wysyłane od osoby fizycznej w kraju trzecim do innej osoby fizycznej znajdującej się na terytorium Wspólnoty. Za te paczki nie zapłacimy ani cła, ani też VAT i akcyzy, jeżeli wartość jednej przesyłki nie przekroczy 45 euro. Wartość ta obejmuje jedynie zadeklarowaną i rzeczywistą wartość towarów, a nie tak zwaną wartość celną, do której dolicza się m.in. koszty ich transportu do granic Unii Europejskiej. Jednak towary te muszą być przesyłane bezpłatnie, okazjonalnie i w celach niehandlowych.

Takie przesyłki mogą zawierać niewielkie ilości alkoholu, tytoniu, perfum, lecz tylko do wysokości ustalonych norm (np. nie więcej niż 2 litry wina). Jeżeli takie przesyłki są przesyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, lecz zawierają towary o wyższej wartości niż 45 euro i wskutek tego zaistnieje konieczność uiszczenia przez adresata należności celno-podatkowych, wszystkie formalności celne są wypełniane przez funkcjonariusza celnego.

– Adresat jest zobowiązany jedynie uiścić te należności za pośrednictwem poczty w chwili odbioru przesyłki – zwraca uwagę Sylwester Witalis, doradca podatkowy z PwC.  

Towary w przesyłkach mogą być także zwolnione  z cła bez względu na  cel i osobę, od której i do której są przysyłane, jeżeli ich wartość nie przekroczy 150 euro. Jednak te towary są zwolnione z VAT tylko do wartości 22 euro. Z tego zwolnienia nie mogą korzystać przesyłki zawierające towary akcyzowe (alkohole i wyroby tytoniowe) oraz perfumy.

Istotne jest również, że odbiorca przesyłki, który zamówił wcześniej towary od nadawcy spoza krajów Unii, będzie mógł uzyskać zwolnienie z cła, jeżeli wartość towaru nie przekroczy 150 euro. Nie uzyska jednak zwolnienia z VAT, ponieważ zwolnienie z VAT nie obejmuje towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego.

Jeżeli więc zamawiamy towary o niewielkiej wartości w sklepie internetowym np. w USA lub Kanadzie, chcąc komuś innemu lub sobie sprezentować jakiś świąteczny drobiazg, trzeba liczyć się z koniecznością zapłaty VAT od takiego prezentu, a niekiedy również i należności celnych.

Zwolnienie z VAT

Zwalnia się z VAT import towarów umieszczonych w przesyłce, jeżeli łącznie są spełnione warunki:

● ilość i rodzaj towarów nie wskazują na ich przeznaczenie handlowe

● odbiorca nie jest obowiązany do uiszczenia opłat na rzecz nadawcy w związku z otrzymaniem przesyłki

● przesyłki mają charakter okazjonalny