Podatnik, który w celu realizacji umowy musi wynająć mieszkanie, może wydatki na ten cel zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
Izba Skarbowa w Katowicach wyjaśniła, czy podatnik może zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej wydatki ponoszone na wynajem mieszkania związane z wykonywaniem usług poza miejscem zamieszkania. W analizowanej sprawie podatnik w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi w zakresie oprogramowania. Miejscem zamieszkania oraz miejscem prowadzenia działalności jest miasto X. Podatnik zamierza podpisać umowę w zakresie świadczenia usług konsultacyjnych z firmą mającą siedzibę w Y (mieście znajdującym się w innym województwie). W czasie obowiązywania umowy podatnik będzie zmuszony wielokrotnie przebywać w Y. Dlatego też podatnik wynajmie mieszkanie w Y.
Według katowickiej izby wydatki na wynajem mieszkania będą mogły w okresie świadczenia usług przez podatnika stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności. Konieczne jednak będzie właściwe udokumentowanie tych wydatków. Według katowickiej izby zgromadzone dokumenty nie mogą się ograniczać wyłącznie do faktury (rachunku) wystawionego przez właściciela lokalu, który wynajmie podatnik, faktur (rachunków) za media bądź też innych dokumentów stwierdzających jedynie wysokość poniesionych wydatków z tytułu używania tego lokalu.
Niezbędne jest posiadanie dowodów świadczących o wykonanych w ramach działalności usługach w okolicach wynajmowanego mieszkania umożliwiających ustalenie związku przyczynowo-skutkowego poniesionych wydatków z uzyskanymi przychodami, a ponadto potwierdzających racjonalność poniesionych wydatków.
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 listopada 2010 r. (nr IBPBI/1/415-966/10/SK).