W wypadku niektórych przestępstw podatkowych sąd na podstawie kodeksu karnego może zakazać przedsiębiorcy prowadzenia działalności gospodarczej.
Karami za przestępstwa skarbowe, w tym przestępstwa przeciwko obowiązkom podatkowym, są kara grzywny w stawkach dziennych, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności. Jak wyjaśnia Andrzej Ossowski, adwokat z Kancelarii Adwokackiej A. Ossowski, możliwość zastosowania sankcji za popełnienia przestępstwa skarbowego nie wyczerpuje się jednak wyłącznie w wymierzeniu kary. Obok niej na nieuczciwego podatnika może być także nałożony środek karny.
– Jednym z takich środków jest zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – mówi Andrzej Ossowski.