Rządowy projekt nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który został już rozpatrzony przez Senat, zakłada stworzenie możliwości skarżenia nie tylko samej bezczynności organu administracji publicznej, ale również prowadzenie przez te organy postępowania w sposób przewlekły, określany jako bezzasadnie długotrwały.

Senat pozytywnie odniósł się do celów projektowanej nowelizacji, ale wyraził obawę, czy liczba składanych nowych skarg jeszcze bardziej nie wydłuży czasu trwania postępowań.

Zdaniem Krzysztofa Kłoskowskiego, doradcy podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych, w obecnym stanie prawnym organy podatkowe mogą przedłużać prowadzenie postępowania podatkowego w nieskończoność, jeśli tylko zawiadomią podatnika o przewidywanym nowym terminie załatwienia sprawy.

– Zazwyczaj podatnicy co 2–3 miesiące otrzymują postanowienia o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy ze względu na konieczność wnikliwej analizy sprawy. W konsekwencji sprawy, które powinny być rozpatrzone niezwłocznie bądź bez zbędnej zwłoki, trwają niejednokrotnie kilka bądź kilkanaście miesięcy – stwierdza nasz rozmówca.

Jeśli nowelizacja przejdzie drogę legislacyjną, to sąd administracyjny uwzględniając skargę podatnika, będzie uprawniony do zobowiązania organu podatkowego do wydania rozstrzygnięcia w określonym terminie. Nowelizacja ta może się więc przyczynić do przyspieszenia załatwianych spraw.

– Niewątpliwe proponowane przepisy będą stanowić praktyczne urzeczywistnienie zasady szybkości postępowania wyrażonej w Ordynacji podatkowej, a skargi na bezczynność lub przewlekłość postępowania będą się wiązać z koniecznością pokrycia kosztów postępowania przez organ podatkowy – dodaje Krzysztof Kłoskowski.

Teraz Sejm zajmie się poprawkami, głównie o charakterze legislacyjnym, do ustawy uchwalonymi przez Senat. Ustawa miałaby wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

2988 skarg na bezczynność organów rozpatrzyły w 2009 roku sądy administracyjne w 2008 roku było ich 2212