Od przyszłego roku zostanie wprowadzone zwolnienie z VAT dla instytucji filozoficznych i innych tego typu organizacji. Zwolnione z VAT będzie zapewnienie personelu przez instytucje filozoficzne dla działalności medycznej, pomocy społecznej, edukacyjnej, zakwaterowania w bursach, internatach i akademikach, w celu zapewnienia opieki duchowej.

Zmiany, które wprowadzają zwolnienia, nie określają jednak, co należy rozumieć przez opiekę duchową. W powszechnym znaczeniu opieka taka koncentruje się na zagadnieniach poszukiwania sensu dotyczących egzystencji i religii. Nie jest ograniczona do chorych, którzy wyznają religię, ale skierowana do wszystkich, zarówno wierzących, jak i nie- wierzących.

Zwolnione też będą usługi oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana, realizowane przez organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim w zakresie interesu zbiorowego swoich członków, wykonywane na rzecz ich członków w zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z przepisów statutowych tych podmiotów. Istnieją jednak dwa warunki. Organizacje te nie mogą być nastawione na osiąganie zysków i jednocześnie zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji.

Do końca 2010 roku z podobnego zwolnienia korzystają organizacje członkowskie. Zwolnienie z VAT przysługuje usługom świadczonych przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowanym (wyłącznie statutowym).