Podatniczka od pół roku prowadzi gabinet psychologiczny. W ubiegłym roku korzystała ze zwolnienia z VAT.

– Czy w tym roku też to jest możliwe – pyta pani Alicja z Kielc.

Tak. Do końca grudnia 2010 r. wszelkie usługi świadczone przez psychologa korzystały ze zwolnienia z VAT. Zwolnienie miało charakter podmiotowy, zaś o objęciu zwolnieniem decydowała PKWiU.

Małgorzata Nicewicz, konsultant w TPA Horwath, podkreśla, że 1 stycznia 2011 r. weszły w życie nowe przepisy mające dostosować regulacje polskiej ustawy o VAT do norm unijnych, w szczególności do wymogów Dyrektywy VAT (2006/112/WE). Zgodnie z nową regulacją usługi świadczone przez psychologów nadal będą objęte zwolnieniem, lecz zmieni się zarówno jego charakter (na podmiotowo-przedmiotowy), jak i zakres.

– Aby dana usługa mogła zostać objęta zwolnieniem, muszą być spełnione dwa warunki – podkreśla Małgorzata Nicewicz.

Dodaje, że po pierwsze, usługę musi wykonać psycholog, czyli osoba spełniająca określone wymagania zgodne z prawodawstwem dotyczącym wykonywania zawodu psychologa. Po drugie, usługi muszą być świadczone w celach profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia.

W praktyce istotne zatem będzie, w jakim celu wykonujemy badania psychologiczne – sugeruje Małgorzata Nicewicz.

Według Trybunału Sprawiedliwości UE świadczenia takie jak badania wykonane w celu ustalenia wysokości przysługujących uprawnień rentowych (C-307/01 Peter d’Ambrumenil, Dispute Resolution Services Ltd) nie mają na celu ochrony zdrowia i nie korzystają ze zwolnienia z VAT.

Małgorzata Nicewicz zauważa, że jeśli organy podatkowe będą interpretować nowe przepisy zgodnie z wytycznymi TS UE, prawdopodobnie opodatkowaniu VAT będą podlegały także takie usługi jak np. badanie psychiatryczne wykonane w celu oszacowania wielkości szkód na osobie czy też badanie psychologiczne poprzedzające wydanie pozwolenia na posiadanie broni.