Odebrali je naczelnicy urzędów (na zdjęciu od lewej): US w Miechowie (zwycięzca w kategorii małe urzędy skarbowe), US w Lesznie (kategoria średnie urzędy skarbowe), I US w Kielcach (kategoria duże urzędy skarbowe) i Świętokrzyski US w Kielcach (kategoria wyspecjalizowane urzędy skarbowe). Patronem rankingu jest Ministerstwo Finansów. Urzędy oceniane były w dwóch kategoriach: skuteczności i efektywności działań.