Znamy już wyniki VII Rankingu Urzędów Skarbowych „Dziennika Gazety Prawnej”. W tym roku po raz drugi nasz ranking został objęty patronatem Ministerstwa Finansów.

Spośród 401 urzędów skarbowych w całej Polsce wybraliśmy te, które najrzadziej się mylą. Są też urzędy najbardziej efektywne. Oddzielnej ocenie poddaliśmy izby skarbowe oraz cztery ośrodki Krajowej Informacji Podatkowej w: Lesznie, Płocku, Bielsku-Białej, Toruniu.

Przyznaliśmy też nagrodę specjalną dla urzędów, które okazały się królami punktacji, czyli zdobyły najwięcej punktów.

Przy tegorocznym rankingu zmieniliśmy nieco metodologię w porównaniu z rankingiem z edycji szóstej i piątej. Nie zmienił się jednak podział urzędów ze względu na ich wielkość. Powstały dzięki temu cztery podkategorie, bo urzędy zostały zaklasyfikowane jako: wyspecjalizowane, duże, średnie i małe. Za urzędy duże uznaliśmy te, które zatrudniają powyżej 150 pracowników. Za średnie te z zatrudnieniem od 51 do 150 pracowników. Małe to te, w których zatrudnionych jest do 50 pracowników. Urzędy wyspecjalizowane to takie, które obsługują dużych podatników.

Zamiast ocen procentowych przyjęliśmy system punktów. W zależności od kategorii liczba maksymalnych punktów możliwych do zdobycia to od 250 do 500. Przykładowo izba skarbowa za skuteczność mogła maksymalnie zebrać 500 punktów. Taki system oceny będzie utrzymany w latach następnych, aby można było porównywać dane z poprzednich rankingów. To przyczyni się do zdrowej rywalizacji wśród urzędów, które będą chciały poprawić swoje wyniki.

Przejdźmy teraz do wyników, bo te najbardziej interesują zarówno same urzędy, jak i podatników. Najbardziej skuteczną, czyli nieomylną spośród 16 izb skarbowych okazała się Izba Skarbowa w Bydgoszczy. Drugie miejsce zajęła Izba Skarbowa w Gdańsku, a trzecie Izba Skarbowa w Rzeszowie.

Dużo więcej zwycięzców jest wśród urzędów skarbowych. Na nagrodę w tym roku zasłużyły 24 urzędy skarbowe z całej Polski. To w sumie o 11 mniej niż w ubiegłorocznym, VI Rankingu Urzędów Skarbowych.

Wśród nieomylnych urzędów skarbowych pierwsze miejsca zajęły odpowiednio do wielkości zaczynając od małych a na wyspecjalizowanych kończąc: Urząd Skarbowy w Miechowie, Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo, Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

Teraz efektywność. Najbardziej efektywnym wyspecjalizowanym urzędem skarbowym został Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu. Wśród dużych urzędów pierwsze miejsce zajął Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady. Średnim najbardziej efektywnym urzędem jest Urząd Skarbowy w Lesznie. W kategorii małych urzędów zwyciężył Urząd Skarbowy w Grajewie.

Wśród ośrodków Krajowej Informacji Podatkowej najbardziej skuteczny – podobnie jak w ubiegłorocznej edycji – był ośrodek w Bielsku Białej.

Skład administracji skarbowej

W skład polskiej administracji skarbowej wchodzą urzędy: skarbowe, celne, kontroli skarbowej oraz izby: skarbowe i celne. Pieczę nad administracją skarbową sprawuje Ministerstwo Finansów.

Administracja skarbowa to organy podatkowe i celne zajmujące się rejestracją podatników, wymiarem, kontrolą i egzekucją zobowiązań podatkowych oraz prowadzeniem dochodzeń i orzekaniem w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Administracja skarbowa realizując swoje zadania w systemie finansów publicznych.