Przy sprzedaży samochodu stanowiącego środek trwały przychodem z odpłatnego zbycia jest cena określona w umowie sprzedaży.
Podatniczka w 2007 r. kupiła samochód osobowy w cenie przewyższającej równowartość 20 tys. euro. W okresie użytkowania tego środka trwałego dokonywała odpisów amortyzacyjnych, zaliczając do kosztów uzyskania przychodów odpisy od wartości początkowej odpowiadającej równowartości 20 tys. euro, zaś pozostałej cześci (tzn. tej ponad 20 tys. euro) nie zaliczała do kosztów.
Według stołecznej izby kosztem podatkowym w przypadku zbycia tego samochodu osobowego będzie wartość początkowa samochodu pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne (zarówno stanowiące koszt, jak i niestanowiące kosztu).
Zgodnie z ustawą o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przychód uzyskany ze sprzedaży samochodu podatniczka będzie mogła pomniejszyć o koszty jego nabycia skorygowane o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych, obejmujących również te odpisy, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej.
Zatem odpisy amortyzacyjne, dokonane w części ustalonej od wartości samochodu osobowego, przewyższającej wartość 20 tys. euro, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia (sprzedaży) tego środka trwałego.
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 listopada 2010 r. (nr IPPB1/415-680/10-4/ES).