Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną organów podatkowych w sprawie dotyczącej opodatkowania sprzedaży prowadzonej przez portal internetowy. Sąd uznał, że to podatnik powinien wykazać, jakie towary zostały sprzedane przez internet w ramach działalności, a jakie stanowiły sprzedaż rzeczy używanych należących do majątku osobistego, co pozwalało na wyłączenie ich z podstawy opodatkowania. – Rację ma organ podatkowy, że w tym przypadku to na podatniku spoczywa ciężar dowodu – podkreślił sędzia NSA Antoni Hanusz. NSA potwierdził też, że organ podatkowy prawidłowo przeprowadził postępowanie w spornej sprawie. Dlatego też uznał wyrok sądu I instancji za nieprawidłowy i od razu skorzystał z przysługującego mu prawa do oddalenia skargi podatnika.

Spór dotyczył 2004 roku. Fiskus zarzucił, że podatnik prowadził niezarejestrowaną działalność polegającą na sprzedaży towarów przez aukcje na Allegro. O tym, że była to działalność – w ocenie fiskusa – świadczyły zarówno liczba dokonanych transakcji, jak i ich ciągłość oraz nastawienie na zysk. Taka działalność podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Podatnik bronił się, że znaczna część sprzedanych rzeczy stanowiła prywatne i używane artykuły gospodarstwa domowego, a ich sprzedaż miała na celu zaspokojenie potrzeb rodziny. Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II FSK 1016/09.

aleksandra.tarka@infor.pl