Nasza czytelniczka otrzymuje różne informacje z urzędów skarbowych i Krajowej Informacji Podatkowej dotyczące opodatkowania dochodu uzyskanego ze zbycia akcji pracowniczych.

– Raz usłyszałam, że muszę od takiego dochodu zapłacić podatek według skali, innym razem, że będzie to 19-proc. ryczałt. Które stanowisko jest prawidłowe – pyta pani Julia z Grudziądza.

Dochód uzyskany ze sprzedaży akcji pracowniczych, jako dochód z kapitałów pieniężnych opodatkowany będzie 19-proc. zryczałtowaną stawką podatku, zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Jak wskazuje Beata Poźniak, asystent podatkowy w Taxplan, przyznanie nieodpłatnych akcji nie powoduje powstania przychodu ze stosunku pracy podlegającego PIT według progresywnej skali podatkowej z zastosowaniem 18- oraz 32-proc. stawki.

– Przyznanie pracownikowi nieodpłatnie akcji nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowania w momencie otrzymania akcji – podkreśla Beata Poźniak.

Przychód powstanie dopiero w momencie realizacji praw wynikających z otrzymanych akcji, m.in. w przypadku ich sprzedaży. Takie stanowisko zostało potwierdzone m.in. przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 2 marca 2010 r. (nr IPPB2/415-756/09-2/AS).