Na rozliczenie podatkowe za 2010 rok jest jeszcze czas, bo około pół roku. Osoby, które płacą podatek dochodowy od osób fizycznych, muszą złożyć roczny PIT do końca kwietnia następnego roku podatkowego po roku, którego rozliczenie dotyczy. Wydawać by się mogło, że to skomplikowana zasada, ale nic bardziej mylnego. Jednak w niektórych latach może wystąpić problem z ustaleniem terminu na złożenie zeznania. PIT za 2010 rok składamy do 30 kwietnia 2011 r., ale 30 kwietnia 2011 r. wypada w sobotę.

Jak tłumaczy nam Marta Szpakowska z Izby Skarbowej w Lublinie, w związku z tym, że w 2011 roku 30 kwietnia przypada w sobotę (dzień wolny od pracy), to termin ten ulega przesunięciu na następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Zatem – jak wskazuje Marta Szpakowska – w 2011 roku ostatnim dniem do złożenia zeznania o osiągniętych dochodach lub poniesionej stracie za 2010 rok będzie 2 maja 2011 r.

Warto też wiedzieć, jakich formalności należy dopełnić, aby PIT był złożony w ustawowym terminie. Przepisy Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) wskazują, że termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

● wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego, a nadawca otrzymał urzędowe potwierdzenie odbioru;

● nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym;

● złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku;

● złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego;

● złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.