Spółka zarejestrowana jest jako czynny podatnik VAT. Przedmiotem działalności jest prowadzenie dyskotek na terenie Polski – PKD (2004) w grupie 92.34.Z działalność rozrywkowa pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana. Wstęp na dyskoteki podlega opłacie, za którą wydawany jest bilet wstępu obejmujący podatek od towarów i usług. Bilety sprzedawane są na koncerty, przedstawienia i inne imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3, stawka wynosi 7 proc. W załączniku nr 3 pod poz. 156, w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005 r., wymieniono usługi rozrywkowe pozostałe wyłącznie w zakresie wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy (PKWiU ex 92.3): w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11 i 92.34.12). W związku z tym izba stwierdziła, że usługi te podlegają 7-proc. VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 października 2010 r. (nr IPPP1-443-935/10-4/Igo).