Podatnik rozpoczął swoją pierwszą pracę. Jest zatrudniony na pół etatu.

– Czy w rozliczeniu podatkowym przysługują mi niższe koszty uzyskania przychodów niż pracownikowi pracującemu na cały etat – pyta pan Paweł z Warszawy.

Dla pracownika zatrudnionego zarówno na pełny etat, jak i na pół etatu, koszty uzyskania przychodu ustala się w pełnej wysokości. Paulina Bzymek, konsultant podatkowy w firmie Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA, wskazuje, że koszty należy ustalić według zasad określonych w ustawie o PIT, tj.:

● 111,25 zł miesięcznie (nie więcej niż 1335 zł w roku podatkowym – gdy pracownik uzyskuje przychody z jednego stosunku pracy),

● 139,06 zł miesięcznie (nie więcej niż 1668,72 zł w roku podatkowym – gdy pracownik uzyskuje przychód z jednego stosunku pracy, posiada miejsce zamieszkania poza miejscowością, w której położony jest zakład pracy, nie otrzymuje dodatku za rozłąkę oraz złożył stosowne oświadczenie pracodawcy).

– Warunkiem potrącenia kosztów uzyskania przychodów w danym miesiącu jest uzyskanie przez pracownika przychodu ze stosunku pracy – wyjaśnia Paulina Bzymek.

Ekspert dodaje, że jeżeli pracownik otrzymuje przychody z kilku stosunków pracy (np. jest zatrudniony na pół etatu w dwóch zakładach pracy), wówczas pracownikowi przysługują koszty w pełnej wysokości z każdego stosunku pracy. Należy jednak pamiętać, że w rocznym rozliczeniu podatkowym łączna kwota kosztów uzyskania przychodów z kilku stosunków pracy zostaje ograniczona do 2002,05 zł lub 2502,56 zł przy podwyższonych kosztach uzyskania przychodów.

PRZYKŁAD

Jak ustalić koszty przy zatrudnieniu w kilku zakładach

1 umowa o pracę na pół etatu:

Koszty miesięcznie – 111,25 zł

Koszty rocznie – 1335 zł

1 umowa o pracę na pół etatu (praca świadczona poza miejscem zamieszkania):

Koszty miesięcznie – 139,06 zł

Koszty rocznie – 1668,72 zł

2 umowy o pracę – każda na pół etatu:

Koszty miesięcznie – 2 x 111,25 zł

Koszty rocznie – 2002,05 zł

2 umowy o pracę – każda na pół etatu (praca świadczona poza miejscem zamieszkania):

Koszty miesięcznie – 2 x 139,06 zł

Koszty rocznie – 2502,56 zł