Określany w rocznym rozliczeniu z fiskusem przychód należy pomniejszyć o koszty jego uzyskania. Pracownicy uwzględniają koszty zryczałtowane. Wyjątkowo mogą ująć w zeznaniu PIT koszty faktycznie poniesione.

Czy dojeżdżający może wykazać wyższe koszty

Podatnik dojeżdżał do pracy z miejsca stałego zamieszkania, które znajduje się w innej miejscowości niż siedziba zakładu pracy. Pracodawca przez cały rok potrącał pracownikowi podstawowe koszty uzyskania przychodu. Czy w zeznaniu rocznym można je samodzielnie podwyższyć?Czy zawsze można wykazać koszt

Podatnik jako osoba biorąca udział w tzw. procedurze okazania w trakcie prowadzonych postępowań karnych uzyskiwał w 2010 r. niewielkie dochody. Czy takie kwoty powinien doliczyć do dochodów z pracy i uwzględnić w rocznym PIT, potrącając koszty?Czy odliczać kwoty należne za cały rok

Podatnik pracował w ubiegłym roku tylko przez kilka miesięcy na trzy czwarte etatu. Czy odlicza w rocznym PIT koszty do wysokości rocznego limitu?

Czy można odliczyć dojazdy do pracy

Podatniczka pracowała w firmie, której siedziba znajdowała się poza miejscowością jej stałego zamieszkania. Dojeżdżała do pracy pociągiem. Czy może uwzględnić w zeznaniu faktyczne koszty przejazdu?

Czy można skorzystać z 50-proc. kosztów

Podatnik w ramach łączącego go z pracodawcą stosunku pracy tworzył programy komputerowe, grafiki oraz animacje komputerowe. Czy z tego tytułu przysługują mu 50 proc. koszty uzyskania przychodów?

Czy ująć koszty za cały rok zatrudnienia

Pracodawca dokonał przesunięcia terminu wypłaty dla swoich pracowników z końca miesiąca na początek miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wypłata. Konsekwencją tego jest fakt, że pracownicy otrzymali 2010 r. jedenaście wypłat pomimo ciągłości zatrudnienia. Czy rocznym PIT pracownik może ująć koszty za 12 miesięcy?

Czy zleceniobiorca uwzględni wydatki

Podatnik zgodnie z postanowieniami zawartej umowy pokrył koszty zakupu materiałów potrzebnych do wykonania dzieła. Wartość zużytych materiałów przewyższyła 20 proc. przychodu. Czy może uwzględnić rzeczywiste koszty?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie koszty może ująć pracownik w rocznym zeznaniu podatkowym.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.