Wymontowanie kratki z samochodu spowoduje obowiązek korekty deklaracji VAT i zwrot podatku.
Podatnik VAT, który kupił samochód z tzw. kratką dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, może obecnie odliczyć cały podatek wynikający z faktury VAT.
Mimo że w ustawie o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) istnieje przepis, który mówi, że w przypadku nabycia samochodów osobowych kwotę podatku naliczonego stanowi tylko 60 proc. kwoty podatku określonej w fakturze, nie więcej niż 6 tys. zł, to zamiast niego stosuje się wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Magoora (C-414/07), który uznał polskie przepisy za niezgodne z prawem wspólnotowym. Zgodnie z nim polscy podatnicy VAT mają prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego przy zakupie pojazdów samochodowych innych niż osobowe, o ładowności powyżej 500 kg i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.
Jeśli więc podatnik kupił samochód osobowy z homologacją ciężarową (z zamontowaną kratką) i odliczył podatek wynikający z faktury VAT, a następnie zdecydował się na demontaż kratki, to dokonał zmiany kwalifikacji posiadanego samochodu z ciężarowego na osobowy.
Jak tłumaczy Jarosław Ziobrowski, prawnik z Kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr, aby samochód osobowy był traktowany jako samochód ciężarowy, musi przejść dodatkowe badania techniczne. Będzie to potwierdzone zaświadczeniem ze stacji kontroli pojazdów oraz adnotacją w dowodzie rejestracyjnym.
– Gdy w pojeździe, dla którego wydano zaświadczenie, zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie spełnia wymagań, podatnik zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego – wyjaśnia nasz rozmówca.
Zawiadomienia tego musi dokonać w terminie 7 dni od zdjęcia kratki.
Ponadto, jak zauważa ekspert, jeżeli zmiany zostaną dokonane w okresie 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym otrzymano fakturę, będzie musiał złożyć korektę deklaracji VAT-7 oraz zwrócić podatek odliczony z tytułu nabycia samochodu ciężarowego.
Podkreślić jednak trzeba, że na podstawie decyzji Rady Unii Europejskiej wydanej 27 września 2010 r. (Dz.Urz.UE z 2010 r. L 256/24) Polska będzie mogła znowelizować ustawę o podatku od towarów i usług i wprowadzić ograniczenia w odliczaniu VAT od zakupu samochodów z kratką.
Ograniczenie to miałoby obowiązywać od 2011 do końca 2012 roku.
Ważne!
Samochód z kratką to samochód o nadwoziu osobowym spełniający kryteria samochodu ciężarowego, w którym część przeznaczona do przewozu ładunków jest oddzielona od rzędu siedzeń ścianą lub trwałą przegrodą (kratka)