Przedsiębiorca używa specjalistycznych urządzeń elektronicznych.

– Czy mogę przyspieszyć ich amortyzację – pyta pan Tomasz z Piaseczna.

Tak. W odniesieniu do maszyn i urządzeń zarówno specjalistycznych, jak i ogólnego zastosowania, zaliczonych do grupy 4 – 6 i 8 klasyfikacji środków trwałych, przepisy o podatku dochodowym umożliwiają przyspieszenie procesu ich amortyzacji. Możliwe jest to przez zastosowanie odpowiedniego współczynnika (maksymalnie 2,0) w odniesieniu do stawki amortyzacyjnej wynikającej z wykazu stawek amortyzacyjnych. Oznacza to, że stawkę mnoży się przez ten współczynnik.

Jak tłumaczy Mateusz Stańczyk, starszy konsultant w Accreo Taxand, taka praktyka może zostać dokonana tylko pod warunkiem, że są to maszyny i urządzenia poddane szybkiemu postępowi technicznemu.

Termin ten obejmuje maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.

– W tej kategorii zmieści się duża część maszyn czy urządzeń zaawansowanych technicznie. O tym, czy dany środek trwały będzie mógł skorzystać z preferencji, zadecyduje wynik analizy konkretnego przypadku – wyjaśnia Mateusz Stańczyk.