Podatnicy, którzy przekazali darowiznę i chcą ją odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym, muszą spełnić ustawowe warunki. Bez ich spełnienia fiskus zakwestionuje rozliczenie podatkowe i określi zobowiązanie.
Dochód w rocznym zeznaniu podatkowym można pomniejszyć m.in. o przekazane w roku podatkowym darowizny. W PIT składanym w 2011 roku hojny podatnik może pomniejszyć swój dochód o darowizny przekazywane w 2010 roku.
Trzeba jednak wiedzieć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują, że odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele:
a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele,
b) kultu religijnego,
c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi
– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak odliczyć kwoty darowizn w rocznym zeznaniu podatkowym.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Jaką darowiznę można odliczyć od dochodu w zeznaniu
- Czy można korzystać z bezlimitowych darowizn kościelnych
- Jak ekwiwalent za krew wpływa na rozliczenie PIT
- Czy urząd skarbowy może kontrolować ulgi wykorzystane przez podatnika