MAREK DOBEK

biegły rewident, M2 Audyt

Zdecydowanie tak. MSRF są to bardziej rozbudowane krajowe standardy rewizji (KSR), stąd ich zastosowanie powinno przysłużyć się standaryzacji technik, metod i zawodowego podejścia do procesu badania sprawozdań finansowych. Wymaga to jednak odpowiedniego przygotowania, które właściwie już zostało rozpoczęte.

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, została zobowiązana do wprowadzenia do systemu prawnego obowiązku zobligowania biegłych rewidentów do badania rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z MSRF.

Nasuwa się pytanie, ile czasu zajmie KE przyjęcie i opublikowanie MSRF? Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2006/43/WE państwa członkowskie mogą w dalszym ciągu stosować KSR, dopóki Komisja nie przyjmie odpowiednich MSRF. Do tego czasu stosowanie KSR wydaje się być nieodzowne.

Podsumowując: przyjęcie przez biegłych rewidentów MSRF jest pożądane, tym bardziej że obecnie jest tylko kwestią czasu. Przypomnijmy, że trwają odpowiednie działania legislacyjne, a biegli szkolą się w tym zakresie - MSRF są jednym z tematów obligatoryjnego szkolenia w roku 2007.

Not. AP