Podatnik prowadzi dwie firmy. Płaci podwójne składki zdrowotne.

– Czy wszystkie składki uwzględnię w PIT – pyta pan Paweł z Białegostoku.

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą może w trakcie roku zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne odliczać przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Michał Cielibała, przewodniczący zarządu Świętokrzyskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, wyjaśnia, że gdyby tego nie dokonywał, składkę może odliczyć w rozliczeniu rocznym. W przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. Najbardziej klasyczny przypadek opłacania dwóch składek zdrowotnych mamy wtedy, gdy osoba fizyczna prowadzi działalność samodzielnie oraz w formie spółki cywilnej. Osoba taka będzie zobowiązana do zapłacenia dwóch składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

– Jeśli obydwie działalności podlegają tej samej formie opodatkowania np. podatkiem liniowym, podatnik obliczając zaliczkę na podatek, sumuje dochody z obydwu przedsiębiorstw i tak samo postępuje ze składką na ubezpieczenie zdrowotne, a tym samym korzysta z prawa odliczenia dwóch składek – podpowiada Michał Cielibała.

Ekspert dodaje, że płatnicy, którzy są zobowiązani do płacenia dwóch lub większej liczby składek zdrowotnych, posiadają prawo do odliczenia wszystkich zapłaconych składek z zachowaniem ograniczenia z ustawy o PIT. Podatnicy, którzy swoje dochody mają opodatkowane w różnych formach, np. zasady ogólne i ryczałt, mają prawo wyboru miejsca odliczenia składki na ubezpieczenia zdrowotne.