Czytelniczka chce kupić prenumeratę „DGP”.

– Jak zaksięgować taki koszt – pyta pani Zofia z Poznania.

Koszt prenumeraty będzie księgowany w zależności od tego, czy jest to wartość istotna, czy też nie w skali działalności firmy.

Agnieszka Michalak, główna księgowa FPA Group, wyjaśnia, że jeśli wartość rocznej czy też kwartalnej prenumeraty nie jest wartością istotną dla firmy, to może być zaksięgowana bezpośrednio w koszty np. 410 – Zużycie materiałów i energii. Należy jednak pamiętać, że kwestia istotności spółka powinna mieć uregulowaną w polityce/zasadach rachunkowości. Podobne ujęcie będzie dotyczyło prenumeraty „DGP” zakupionej na okres miesięczny.

Jarosław Szczerbowski, księgowy z Auxilium, podkreśla, że przy założeniu, że wartość rocznej prenumeraty dla spółki jest wartością istotną, jej koszt rozliczamy proporcjonalnie do okresu, którego dotyczy. Jeśli prenumerata wykupiona jest na 12 miesięcy, wówczas koszt zakupu powinien być odpisywany w ratach 1/12 dla każdego miesiąca.

Według Jarosława Szczerbowskiego księgowania prenumeraty na 12 miesięcy mogą przebiegać w następujący sposób:

1. Wpłata należności za prenumeratę – wartość prenumeraty brutto: strona Wn konta 202 – Rozrachunki z dostawcami, strona Ma 130 – Rachunek bankowy,

2. Otrzymanie faktury: strona Wn konta 300 Rozliczenie zakupu – wartość prenumeraty netto, strona Wn 221 Rozliczenie VAT naliczonego – wartość VAT, strona Ma konta 202 – Rozrachunki z dostawcami – wartość prenumeraty brutto,

3. Odniesienie wartości prenumeraty:

a) w koszty – wartość prenumeraty netto: strona Wn konta 410 – Zużycie materiałów i energii, strona Ma konta 300 – Rozliczenie zakupu,

b) do rozliczeń międzyokresowych: strona Wn konta 645 – Rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne, strona Ma konta 490 – Rozliczenie kosztów,

4. Zaliczenie do kosztów danego miesiąca: 1/12 wartości prenumeraty: strona Wn konta 490 – Rozliczenie kosztów, strona Ma konta 645 – Rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne.

W księgowaniu zakładamy, że ewidencja kosztów przebiega tylko na kontach zespołu cztery.

PRZYKŁAD

Księgowanie miesięcznej prenumeraty „Dziennika Gazety Prawnej”

Spółka kupiła miesięczną prenumeratę „DGP” na listopad za 78 zł (w tym 7 proc. VAT). Koszt nie jest dla spółki istotny.

1. Wpłata należności za prenumeratę – 78 zł: strona Wn konta 202 – Rozrachunki z dostawcami, strona Ma 130 – Rachunek bankowy,

2. Otrzymanie faktury: strona Wn konta 300 Rozliczenie zakupu – 72,9 zł, strona Wn 221 Rozliczenie VAT naliczonego – 5,1 zł, strona Ma konta 202 – Rozrachunki z dostawcami – 78 zł,

3. Odniesienie watowości prenumeraty w koszty – 72,9 zł: strona Wn konta 410 – Zużycie materiałów i energii, strona Ma konta 300 – Rozliczenie zakupu.