Jeśli próg ostrożnościowy dla długu publicznego przekroczy 55 proc., z ustawy o PIT na trzy lata znikną ulgi prorodzinna i internetowa. Dodatkowo nie będzie 50-proc. i 20-proc. kosztów podatkowych. Ministerstwo Finansów opracowało nowelizację ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw, o której „DGP” pisał już we wczorajszym wydaniu. Najciekawsze zmiany dotyczą jednak ustawy o PIT i ustawy o VAT.
W pierwszej z nich przewidziano likwidację dwóch najpopularniejszych ulg podatkowych i niektórych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów. W drugiej planowane są na kolejne lata podwyżki stawek VAT. Prawie każdego roku wzrost o 1 proc.
Zmiany zaczną obowiązywać, jeśli nastąpi przekroczenie relacji kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto według stanu na 31 grudnia danego roku ponad 55 proc.