Zmiany, które 7 sierpnia wprowadziła nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym, przyniosły poprawę statusu doradców w postępowaniach sądowych. Doradcy mogą np. udzielać dalszych pełnomocnictw.

Jedną z najbardziej oczekiwanych była zmiana pozwalająca udzielać dalszych pełnomocnictw doradcom podatkowych oraz adwokatom i radcom prawnym. Jak przyznaje Tomasz Michalik, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, doradcy mają świadomość przysługującego im prawa do udzielania i otrzymywania dalszych pełnomocnictw i coraz więcej osób z tej możliwości korzysta.

– Wprowadzenie możliwości udzielania substytucji uważam za ważny krok ku ucywilizowaniu pozycji procesowej doradców podatkowych – stwierdza Dominik Szczygieł, doradca podatkowy i radca prawny w kancelarii MSDS M. Szczotka D. Szczygieł.

Dodaje, że brak prawa do substytucji utrudniał funkcjonowanie kancelarii np. w okresie urlopów.

Jarosław Ziółkowski, doradca podatkowy w LTA, podkreśla, że udzielanie substytucji w bardzo poważnym stopniu ułatwia codzienną praktykę procesową, gdyż doradca podatkowy, chcąc wyznaczyć pełnomocnika zastępczego, nie musi uzyskiwać od klienta nowego pełnomocnictwa dla substytuta – przyznaje nasz rozmówca. Sam już z substytucji korzystał.

Zbliżenie doradców podatkowych do innych zawodów prawniczych nastąpiło również dzięki możliwości zakładania spółek multidyscyplinarnych. Takie spółki już powstają. Spółkę multidyscyplinarną adwokatów i doradców podatkowych założył np. Zbigniew Maciej Szymik, doradca podatkowy i członek KRDP.

– Niewątpliwie ułatwi mi to wykonywanie zawodu i zwiększy atrakcyjność mojej firmy – przekonuje. Spółki multidyscyplinarne są bowiem nastawione na świadczenie kompleksowych usług doradczych i prawnych.

Nowelizacja dała również doradcom prawo do prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki tej zmianie działalność poszerzył np. Zbigniew Błaszczyk, doradca podatkowy z Tax-US Podatki Doradztwo. Wyjaśnia, że podpisał umowę o pośrednictwo leasingowe i kolejne towarzystwo prosi o to samo. Dlatego zgłosił fakt poszerzenia działalności do Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Z kolei Tomasz Michalik przyznaje, że KRDP przejęła już od ministra finansów zadanie prowadzenia listy podmiotów uprawnionych do doradztwa podatkowego. Rada określiła również koszty i zasady wpisu na listę. Obecnie natomiast toczą się prace nad modyfikacją zasad etyki, która umożliwi reklamowanie usług doradczych. Tomasz Michalik przewiduje, że z nowych zasad w tym zakresie doradcy powinni skorzystać już w styczniu 2011 r.

Ważne!

Obecnie toczą się prace nad modyfikacją zasad etyki, która umożliwi reklamowanie usług doradczych