W 2007 roku dywidendy otrzymywane przez polskich podatników CIT od spółek krajowych objęte były korzystnym zbiegiem przepisów.

Po pierwsze, obowiązywało już tzw. zwolnienie partycypacyjne, dzięki któremu dywidenda jest wolna od 19-proc. zryczałtowanego podatku, o ile jej beneficjent spełnia warunek posiadania - przez nieprzerwany okres 2 lat - 15 proc. udziału w kapitale płatnika.

Po drugie, spółka która otrzymała dywidendę do końca 2007 roku mogła odliczyć zryczałtowany podatek od swojego CIT, pobieranego na zasadach ogólnych. Możliwość ta miała duże znaczenie dla tych podatników, którzy nie byli uprawnieni do zwolnienia partycypacyjnego. Niestety, mechanizm odliczeń obowiązywał w 2007 roku wyłącznie na podstawie przepisów przejściowych i nie może być stosowany do dywidend wypłacanych od 1 stycznia 2008 r. W efekcie, z nowym rokiem doszło do całkowitego zastąpienia dawnego mechanizmu odliczeń zwolnieniem partycypacyjnym.

Zmiana jest korzystna dla większych udziałowców (od 15 proc.), dla których dywidendy krajowe stają się neutralne podatkowo w każdej sytuacji (w systemie odliczeń były neutralne tylko pod warunkiem osiągania dochodu poza dywidendami). Jednocześnie zmiana jest niekorzystna dla mniejszych udziałowców (poniżej 15 proc.): oni nie skorzystają ze zwolnienia, a na dodatek tracą możliwość odzyskania podatku od dywidendy za pomocą odliczenia.

PIOTR KAIM

doradca podatkowy, menedżer w zespole zarządzania wiedzą w PricewaterhouseCoopers