Podatniczka planuje zamienić budynek mieszkalny i gospodarczo-garażowy na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

– Jakie obowiązki podatkowe będą wiązały się z taką transakcją – pyta pani Dominika ze Swarzędza.

Zamiana nieruchomości (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego lub wieczystego użytkowania gruntów) stanowi jedną z form ich odpłatnego zbycia, z którego tytułu osiągnięte przychody podlegają opodatkowaniu na podstawie ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Jarosław Żemantowski, ekspert w Spółce Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy, wyjaśnia, że odpłatne zbycie nieruchomości w drodze zamiany, jeżeli nie jest dokonywane w ramach działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu u obydwu stron transakcji – obowiązują zasady analogiczne do innych przypadków odpłatnego zbycia nieruchomości.

Oznacza to, że zamianę należy opodatkować 19-proc. podatkiem, naliczanym od nadwyżki osiągniętego przychodu nad kosztami uzyskania.

– Wartość przychodu ustala się w wysokości wartości zbywanej przez daną stronę nieruchomości, przy czym organom podatkowym przysługuje prawo weryfikacji wysokości zadeklarowanego przychodu, przez odniesienie się do rzeczywistej wartości rynkowej nieruchomości z chwili zamiany – tłumaczy Jarosław Żemantowski.

Jednocześnie dodaje, że w odmienny sposób opodatkowana jest zamiana nieruchomości nabytych przed 1 stycznia 2007 r., gdyż przychody uzyskane z tego tytułu podlegają opodatkowaniu 10-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym, naliczanym od pełnej wysokości osiągniętego przychodu.

Ważne!

Zamiana nabytych przed 1 stycznia 2007 r. budynków i lokali mieszkalnych lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego podlega zwolnieniu od podatku, pod warunkiem że przedmiotem zamiany są wyłącznie te nieruchomości lub prawa